FR EN DE
Pedagogisch dossier

U vindt hieronder de pedagogische dossiers die werden gerealiseerd door de ploeg van het Gedenkteken.


De fiches zijn als volgt opgevat: de leerlingenfiche bestaat uit originele documenten (voorzien van de nodige vertalingen); foto’s en getuigenissen van oud-gevangenen.


Wij willen de leerkrachten documenten aanbieden die onmiddellijk in de klas kunnen gebruikt worden om de concentrationnaire wereld te behandelen.
Momenteel zijn acht fiches beschikbaar :

Deze documenten zijn vrij van rechten in het kader van hun gebruik in schoolverband.


Ze mogen dus door de leerkrachten worden gefotokopieerd met het oog op verspreiding aan de leerlingen toe.

Actualiteit

Algemeen
Morgen
Vandaag
Gisteren

Bezoek aan het Gedenkteken

Wie zijn we
Het Gedenkteken
Geschiedenis
Virtueel bezoek (360°)
De kunstenaars

Frequently Asked Questions

Geschiedenis
Praktisch
Plan van het fort

Algemene inlichtingen

Openingsuren
Bereikbaarheid
Inkomprijzen
Begeleid bezoek
Restaurant
Fotograferen
Reglement van het bezoek

Leerkrachtenhoek

Inleiding
Praktische gegevens
Infrastructuur
De audiovisuele getuigenissen
Interactieve zaal
Gedenkboek
Plan van het parcours
Pedagogisch dossier
Seminaries
Bibliografie

Contacten en links

Guestbook
Contacteer ons
Links

Online reservering

Seminaries

Fototheek