FR EN DE
Leerkrachtenhoek

Inleiding

Deze «leerkrachtenhoek» biedt u als leerkracht de mogelijkheid om uw bezoek aan het Fort van Breendonk voor te bereiden.

In deze sectie vindt u naast praktische inlichtingen ook verschillende tips die u - zowel voor als na een bezoek - in de klas kan gebruiken.

Het Gedenkteken

Het Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk is in 1947 bij wet opgericht. Hoewel niet alle Belgische politieke gevangenen tijdens de bezetting in Breendonk zijn opgesloten, zorgde de duistere reputatie van het voormalige Auffanglager er wel voor dat de wetgever van Breendonk een blijvend symbool wilde maken ter herinnering van al diegenen die tijdens de oorlog hebben geleden of om het leven zijn gekomen.

In 2003 werd het Fort grondig gerenoveerd met het oog op een nog betere overlevering van onze boodschap. Het beoogde resultaat was dubbel. Aan de ene kant wilde het Gedenkteken, rekening houdend met de specificiteit van de politieke en de raciale vervolging, de geschiedenis van de Duitse repressie en haar slachtoffers vertellen. Anderzijds was het de bedoeling om van Breendonk een pedagogisch reflectie- en discussiemiddel dat toepasbaar zou zijn op de hedendaagse politieke en sociale context.

Het Gedenkteken vertelt niet alleen het verhaal van een belangrijke periode uit de geschiedenis, het wil ook een instrument zijn voor iedereen die wil begrijpen hoe een totalitair gedachtegoed kan ontsporen. Een bezoek aan Breendonk laat toe om parallellen te trekken tussen de historische context en de dag van vandaag. Opvoeden tot burgerzin blijft dan ook de voornaamste taak van het Gedenkteken.

Een Voorstelling of een Workschop, in combinatie met een bezoek aan Breendonk, kan hierbij zeker helpen.

Actualiteit

Algemeen
Morgen
Vandaag
Gisteren

Bezoek aan het Gedenkteken

Wie zijn we
Het Gedenkteken
Geschiedenis
Virtueel bezoek (360°)
De kunstenaars

Frequently Asked Questions

Geschiedenis
Praktisch
Plan van het fort

Algemene inlichtingen

Openingsuren
Bereikbaarheid
Inkomprijzen
Begeleid bezoek
Restaurant
Fotograferen
Reglement van het bezoek

Leerkrachtenhoek

Inleiding
Praktische gegevens
Infrastructuur
De audiovisuele getuigenissen
Interactieve zaal
Gedenkboek
Plan van het parcours
Pedagogisch dossier
Seminaries
Bibliografie

Contacten en links

Guestbook
Contacteer ons
Links

Online reservering

Seminaries

Fototheek