FR EN DE
De renovatie

Voor 2000 was het historisch parcours verouderd, bevonden de archiefstukken zich in een onbeschrijflijke wanorde, was er geen enkel grondige wetenschappelijke studie verricht over de geschiedenis van het nazikamp, schommelde het bezoekersaantal rond 55.000 per jaar en moest de reputatie van het Gedenkteken worden hersteld bij zowel het grote publiek als de academische wereld. In het licht van  die situatie  besluit de Raad van Bestuur in 1998 om over te gaan tot een grondige renovatie van het Fortbezoek en Professor Emeritus Roger Coekelbergs wordt benoemd tot Voorzitter van de Raad en officieel belast met de renovatie.

Het parcours  waartoe de bezoekers worden uitgenodigd behoeft een volledige nieuwe aanpak en een volledig nieuw tracé om de geschiedenis van het fort onder de bezetting weer tot leven te wekken : er was behoefte aan een op de bezoeker afgestemde benadering  zodat niet langer de muren alleen zouden getuigen van het verleden.

Alle beschikbare ruimten moesten worden opgenomen in het parcours en worden uitgelegd aan de bezoekers in een chronologische logica en met beperkte -maar toch noodzakelijke- pedagogische en museologische middelen ten einde de vreedzaamheid van de oorden en de danteske sfeer van de site niet te verstoren.

In het begin van het voorjaar 2002 is er al gestart met de ruwbouw: Plaatsing van een waterdichte coating op de daken, aanpassing aan de geldende normen en versterking van de electrische installatie; het onthaalgebouw vergt een nieuwe aanpak en moet grondig worden vernieuwd; er moeten  een aantal timmerwerkverbeteringen worden aangebracht; een aantal muren en wanden zijn ook aan restauratie toe en moeten worden herschilderd,…

Een vernieuwd parcours

Samen met de museoloog werd er een parcours uitgestippeld. Die gidst de bezoekers zowel chronologisch (van 1940 tot 1944) als thematisch (elke slaapzaal heeft voortaan een eigen thematiek: de zaaloverste, een dag in Breendonk, honger, Bettenbau, postmannen, broederschap in de zaal, Valère Devos, terechtstellingen, het Revier (ziekenboeg). Alle ruimten zijn  voortaan open en voorzien van foto’s (circa 7000 en 3 grote zeilen van 25 m2). Aan het einde van het parcours vervangen drie zalen het verouderde museum. Die geven grondig inzicht in de volgende thema’s : een galerij portretten van 20 fortgevangenen;  Breendonk, een schakeltje in het universum van de nazikampen;  het bevrijde Breendonk.

Museologie

De keuze gaat naar een sobere museologie die volledig de tragiek  van  de site eerbiedigt. Het bezoek wordt discreet ondersteund door moderne audiovisuele middelen zonder dat die echter te duidelijk aanwezig en zichtbaar zijn want anders zou de sfeer van de site in het gedrang komen.

Het principeel besluit wordt ook genomen om audiogidsen te gebruiken  in de plaats van een te zwaar en te ingewikkeld systeem van borden.

Inhuldiging

Op 6 mei 2003 vereert Z.M. Koning AlbertII het Gedenkteken met zijn  aanwezigheid om persoonlijk het nieuwe bezoekparcours in te huldigen  in het gezelschap van de minister van Defensie, André Flahaut, de Minister-President van de Vlaamse Gemeenschap Patrick Dewael, de gouverneur va de Provincie Antwerpen Camille Paulus en de burgemeester van Willebroek Mevr. Elsie Dewachter.

Actualiteit

Algemeen
Morgen
Vandaag
Gisteren

Bezoek aan het Gedenkteken

Wie zijn we
Het Gedenkteken
Geschiedenis
Virtueel bezoek (360°)
De kunstenaars

Frequently Asked Questions

Geschiedenis
Praktisch
Plan van het fort

Algemene inlichtingen

Openingsuren
Bereikbaarheid
Inkomprijzen
Begeleid bezoek
Restaurant
Fotograferen
Reglement van het bezoek

Leerkrachtenhoek

Inleiding
Praktische gegevens
Infrastructuur
De audiovisuele getuigenissen
Interactieve zaal
Gedenkboek
Plan van het parcours
Pedagogisch dossier
Seminaries
Bibliografie

Contacten en links

Guestbook
Contacteer ons
Links

Online reservering

Seminaries

Fototheek