FR EN DE
De raad van beheer

Na de herziening van de stichtingswet in 2003 bestaat de beheerraad uit volgende personen (2011-2015) :

Voorzitter : Dhr Baudouin SOMERS, Lt-Generaal b.d., ere-vleugeladjudant van de Koning


De gouverneur van de provincie Antwerpen : Mevr Cathy BERX

De burgemeester van de gemeente Willebroek : Dhr Eddy BEVERS

De Hoofdconservator van het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis : Nihil


Een lid benoemd op voordracht van de Franse Gemeenschap, Dhr Joël MATHIEU

Een lid benoemd op voordracht van de Vlaamse Gemeenschap, Dhr Martin RUEBENS

Een lid benoemd op voordracht van de Duitstalige Gemeenschap, Dhr Herbert RULAND

Acht leden worden benoemd op voordracht van de minister van Landsverdediging, ze worden gekozen op basis van hun morele kwaliteiten en moeten blijk hebben gegeven van een onwankelbare verknochtheid aan de waarden van de democratie :


Dhr Vital CRAENINCKX

Dhr Senator Francis DELPEREE

Dhr Fred ERDMAN

Dhr Jean CARDOEN

Dhr Denis HARDY

Mevr Linda MOREAU-SEVENS

Dhr Frranky BOSTYN

Dhr Edmond EYCKEN,


De Inspecteur van Financiën bij de minister van Landsverdediging is van rechtswege betrokken bij de werkzaamheden van de Raad van Beheer.


De voorzitters


Baron André Simonart 

Baron Paul M.G. Lévy

Mevr Linda Moreau-Sevens

Prof. em. Roger Coekelbergs

Lt-gen. bd Baudouin Somers

1947 – 1975

1975 – 1997

1997 – 2000

2000 – 2011

2012 – …

Actualiteit

Algemeen
Morgen
Vandaag
Gisteren

Bezoek aan het Gedenkteken

Wie zijn we
Het Gedenkteken
Geschiedenis
Virtueel bezoek (360°)
De kunstenaars

Frequently Asked Questions

Geschiedenis
Praktisch
Plan van het fort

Algemene inlichtingen

Openingsuren
Bereikbaarheid
Inkomprijzen
Begeleid bezoek
Restaurant
Fotograferen
Reglement van het bezoek

Leerkrachtenhoek

Inleiding
Praktische gegevens
Infrastructuur
De audiovisuele getuigenissen
Interactieve zaal
Gedenkboek
Plan van het parcours
Pedagogisch dossier
Seminaries
Bibliografie

Contacten en links

Guestbook
Contacteer ons
Links

Online reservering

Seminaries

Fototheek